Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning Hogendijk 60 te Nieuw-Vossemeer

Op 19 april 2017 hebben wij een aanvraag van een omgevingsvergunning activiteit ‘bouwen’ ontvangen voor het bouwen van een vrijstaande woning, gelegen aan het perceel Hogendijk, 4681 RN te Nieuw-Vossemeer. Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK17001915.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.