Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning Heerlsestraat 2,  te Kruisland

Aanvraag omgevingsvergunning Heerlsestraat 2, te Kruisland

Op 10 maart 2016 hebben wij een aanvraag om een omgevingsvergunning activiteit bouwen ontvangen voor het verbouwen van bestaande koelcellen tot een kantine op het perceel gelegen aan de Heerlsestraat 2, 4756 ST te Kruisland.

Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK16001118.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.