Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning Heensemolenweg 13  te Nieuw-Vossemeer

Op  14 maart 2016 hebben wij een aanvraag om een omgevingsvergunning activiteit ‘bouwen’ ontvangen voor het uitbreiden van een bestaande schuur op het perceel gelegen aan de Heensemolenweg 13, 4681 RD te Nieuw-Vossemeer.

Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK16001188.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.