Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning Heensedijk 57a te De Heen

Op 10 juni 2016 hebben wij een aanvraag om een omgevingsvergunning activiteit ‘bouwen’  ontvangen voor het bouwen van een woning  op het perceel gelegen aan de Heensedijk 57a,  4655 AL te De Heen

Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK16002761.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.