Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning Grote Kerkstraat 5 te Steenbergen

Op 26 januari 2017 hebben wij een aanvraag om een omgevingsvergunning activiteit ‘bouwen ,’ ontvangen voor uitbreiding van een bestaand pand, gelegen aan het perceel Grote Kerkstraat 5, 4651 BA te Steenbergen. Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK17000514.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.