Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning Grote kerkstraat 5-7 te Steenbergen

Op 5 mei 2017 hebben wij een aanvraag van een omgevingsvergunning activiteit ‘bouwen’ ontvangen voor het plaatsen van een lift, gelegen aan het perceel Grote Kerkstraat 5-7, 4651 BA te Steenbergen. Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK17002229.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.