Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning Grote Bolspolder 11 te Kruisland

Op 3 mei 2016 hebben wij een aanvraag om een omgevingsvergunning activiteit ‘brandveilig gebruik’ ontvangen voor het brandveilig gebruiken van een bedrijfsruimte op het perceel gelegen aan de Grote Bolspolder 11, 4756 TW te Kruisland.

Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK16001994.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.