Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning Groeneweg ong. te Nieuw-Vossemeer

Op 3 februari 2017 hebben wij een aanvraag om een omgevingsvergunning activiteiten ‘bouwen’, ‘werk of werkzaamheden uitvoeren’ en ‘handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening’ ontvangen voor het oprichten van een natuur educatieve speeltuin op het perceel gelegen aan de Groeneweg ong., kadastraal bekend onder sectie E nummer 85 te Nieuw-vossemeer. Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK17000640.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.