Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning Groenedijk 5 te Steenbergen

Op 1 mei 2017 hebben wij een aanvraag van een omgevingsvergunning activiteit ‘handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening’ ontvangen voor het plaatsen van een bedrijf aan huis, gelegen aan het perceel Groenedijk 5, 4651 VS te Steenbergen. Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK17002115.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.