Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning Groene Kruisstraat 3 te Dinteloord

Op 26 april 2017 hebben wij een aanvraag van een omgevingsvergunning activiteit ‘bouwen’ ontvangen voor de aanbouw van een slaapkamer, gelegen aan het perceel Groene Kruisstraat 3,  4671 EH te Dinteloord.  Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK17002066.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.