Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning Graaf Engelbrechtstraat 39 te Kruisland

Op 19 maart 2017 hebben wij een aanvraag van een omgevingsvergunning activiteit ‘bouwen’ ontvangen voor het plaatsen van een schutting, gelegen aan het perceel Graaf Engelbrechtstraat 39, 4756 AP te Kruisland.  Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK17001383.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.