Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning Gibsonstraat 14 te Steenbergen

Op 10 maart 2016 hebben wij een aanvraag om een omgevingsvergunning activiteit 'bouwen' ontvangen voor het oprichten van een loods op het perceel gelegen aan de Gibsonstraat 14, 4651 SW te Steenbergen.

Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK16001122.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.