Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning Gagelweg 4 te Steenbergen

Op 12 juli 2017 hebben wij een aanvraag van een omgevingsvergunning activiteit ‘handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening’ ontvangen voor de aanvraag voor het gebruik van permanente logieverblijven in de huidige bestaande bebouwing, gelegen aan het perceel Gagelweg 4, 4651 VL te Steenbergen. Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK17003188.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.