Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning Gagelweg 4 te Steenbergen

Op 12 juli 2017 hebben wij een aanvraag  van een omgevingsvergunning activiteit ‘bouwen’ ontvangen voor de aanvraag voor het gebruik en bouwen van tijdelijke logieverblijven in units, gelegen aan het perceel Gagelweg 4, 4651 VL te Steenbergen. Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK17003186.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.