Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning Fabrieksdijk 9 te Steenbergen.

Op 16 januari 2017 hebben wij een aanvraag om een omgevingsvergunning activiteit ‘bouwen’ ontvangen voor het plaatsen van een dakkapel en het veranderen van de voor- en achtergevel van de woning op het perceel gelegen aan de Fabrieksdijk 9, 4651 BR te Steenbergen. Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK17000346.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.