Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning Fabrieksdijk 7 te Steenbergen

Op 28 februari 2018 hebben wij een aanvraag van een omgevingsvergunning activiteit ‘brandveilig gebruik’ ontvangen voor de nieuwbouw van het verpleeghuis De Lindenburgh, gelegen aan de Fabrieksdijk 7, 4651 BR te Steenbergen.  Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK18000917.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.