Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning Engelseweg 6, 4756 SE te Kruisland

Op 27 februari 2017 hebben wij een aanvraag om een omgevingsvergunning activiteit ‘bouwen’ ontvangen voor het plaatsen van een dakkapel, gelegen aan het perceel Engelseweg 6, 4756 SE te Kruisland. Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK17000936.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.