Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning Elzeplein 11, 4651 JW te Steenbergen

Op 10 februari 2017 hebben wij een aanvraag om een omgevingsvergunning activiteit ‘bouwen’ ontvangen voor het plaatsen van een erker, gelegen aan het perceel Elzeplein 11, 4651 JW te Steenbergen. Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK17000739.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.