Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning Eiland van Nassau 3, 4652 AA te Steenbergen

Op 14 februari 2017 hebben wij een aanvraag om een omgevingsvergunning activiteit ‘bouwen’ ontvangen voor het plaatsen van een keerwand, gelegen aan het perceel Eiland van Nassau 3, 4651 AA  te Steenbergen. Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK17000768.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.