Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning Eiland van Nassau 21 te Steenbergen

Op 9 januari 2016 hebben wij een aanvraag om een omgevingsvergunning activiteit ‘bouwen’ ontvangen voor vervangen van een garagedeur door een kozijn met dubbelglas en geïsoleerde platen aan de onderzijde op het perceel gelegen aan het Eiland van Nassau 21, 4652 AA te Steenbergen.

Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK16000110.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.