Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning Eerste Kruisweg ong.  te Dinteloord

Op 20 juli 2017 hebben wij een aanvraag van een omgevingsvergunning activiteiten ‘bouwen’ en ‘uitrit aanleggen of veranderen’ ontvangen voor de nieuwbouw van opslagloodsen en verpakkingsruimten met inpandig kantoor en aanleggen van twee in- en uitritten, gelegen aan het perceel Eerste Kruisweg ong., kadastraal bekend onder sectie C nummer 511 te Dinteloord. Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK17003295.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.