Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning Eerste Boutweg 10 te Kruisland

Op 4 juli 2017 hebben wij een aanvraag van een omgevingsvergunning activiteit ‘bouwen’ voor de aanbouw en renovatie van een woning, gelegen aan het perceel Eerste Boutweg 10, 4756 BM te Kruisland.  Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK17003072.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.