Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning Drukkerij 7 te Steenbergen

Op 19 april 2017 hebben wij een aanvraag van een omgevingsvergunning activiteit ‘handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening’ ontvangen voor het bouwen van een garage/berging, gelegen aan het perceel Drukkerij 7, 4651 SL te Steenbergen. Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK17001910.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.