Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning Drukkerij 6 te Steenbergen

Op 29 april 2016 hebben wij een aanvraag om een omgevingsvergunning activiteit ‘bouwen’ ontvangen voor een wijziging van een generatorruimte op het perceel gelegen aan de Drukkerij 6, 4651 SL  te Steenbergen.

Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK16001934.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.