Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning Drukkerij 5 te Steenbergen

Op  26 juli 2016 hebben wij een aanvraag om een omgevingsvergunning activiteit ‘bouwen’ ontvangen voor het vergroten van een bedrijfspand op het perceel gelegen aan de Drukkerij 5, 4651 SL te Steenbergen

Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK16003538.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.