Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning Drukkerij 5 te Steenbergen

Op 2 februari 2017 hebben wij een aanvraag om een omgevingsvergunning activiteit ‘bouwen’ ontvangen voor het vergroten van een opslag 1 op het perceel gelegen aan de Drukkerij 5, 4651 SL te Steenbergen. Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK17000604.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.