Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning Drukkerij 3 in Steenbergen

Op 28 juli 2017 hebben wij een aanvraag van een omgevingsvergunning activiteit ‘bouwen’ ontvangen voor het verbouwen van een kantoor, gelegen aan de Drukkerij 3, 4651 SL te Steenbergen.  Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK17003436.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.