Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning Drietak 4  te Kruisland

Op 22 mei 2017 hebben wij een aanvraag van een omgevingsvergunning activiteiten ‘bouwen’ en ‘handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening’ ontvangen voor het veranderen uitbreiden van een kapconstructie, gelegen aan het perceel Drietak 4,  4756 BZ te Kruisland. Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK17002456.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.