Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning Drie Lindekensdijk 4 te Steenbergen

Op 16 december 2015 hebben wij een aanvraag om een omgevingsvergunning activiteit bouwen ontvangen voor het verbouwen van twee aaneengeschakelde loodsen op het perceel gelegen aan de Drie Lindekensdijk 4, 4651 PH te Steenbergen.

Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK15001742.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.