Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning Dorus Rijkersstraat 29 te Dinteloord

Op  4 maart 2016 hebben wij een aanvraag om een omgevingsvergunning activiteit ‘uitrit aanleggen of veranderen’ ontvangen voor het aanleggen van een uitrit op het perceel gelegen aan de Dorus Rijkersstraat 29, 4671 AA te Dinteloord.

Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK16001476.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.