Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning Dorpsweg 45 te De Heen

Op 26 oktober 2016 hebben wij een aanvraag om een omgevingsvergunning activiteit  ‘bouwen’  ontvangen voor het veranderen van een school naar een woning op het perceel gelegen aan de Dorpsweg 45, 4655 AB te De Heen.

Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK16004807.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.