Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning Doorvaart 2 te Steenbergen

Op 17 maart 2017 hebben wij een aanvraag voor een omgevingsvergunning activiteit ‘bouwen’ ontvangen voor de aanbouw van een garage gelegen aan het perceel  Doorvaart 2,  4651 WH te Steenbergen.  Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK17001361.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.