Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning Doornedijkje ong. te Steenbergen

Op 21 oktober 2016 hebben wij een aanvraag om een omgevingsvergunning activiteit 'kappen' ontvangen voor het kappen van 2 bomen op het perceel gelegen aan Doornedijkje ong, kadastraal bekend sectie Y nummer 998 te Steenbergen.

Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK16004757.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen