Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning Doornedijkje 26 te Steenbergen

Op 8 februari 2016 hebben wij een aanvraag om een omgevingsvergunning activiteiten bouwen, uitrit aanleggen of veranderen en werk of werkzaamheden uitvoeren ontvangen voor de nieuwbouw van een woning, het aanleggen van een uitrit en de archeologische sanering op het perceel gelegen aan het Doornedijkje 26, 4651 RV te Steenbergen.

Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK16000529.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.