Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning Doktersdreefje 2  te Steenbergen

Op 5 juli 2017 hebben wij een aanvraag van een omgevingsvergunning activiteit ‘kappen’ voor het kappen van drie bomen, gelegen aan het perceel Doktersdreeftje 2, 4651 AX te Steenbergen.  Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK17003092.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.