Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning diverse locaties te Steenbergen

Op 23 december 2016 hebben wij een aanvraag om een omgevingsvergunning activiteit ‘kappen’ ontvangen voor het kappen van een aantal bomen naar aanleiding van reconstructie wijk Zuid Fase 1 gelegen aan diverse locaties in de wijk Zuid, kadastraal bekend sectie Q nr. 5614 te Steenbergen Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK16005602.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.