Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning De Wieken 4 te Dinteloord

Op 28 september 2016 hebben wij een aanvraag om een omgevingsvergunning activiteit ‘bouwen’ ontvangen voor het plaatsen van een antennemast op het perceel gelegen aan De Wieken 4, 4671 JM te Dinteloord.

Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK16004475.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.