Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning de Welbergsedijk 81 te Steenbergen

Op 20 december 2016 hebben wij een aanvraag om een omgevingsvergunning activiteit ‘bouwen’ ontvangen voor het verbouwen van een landbouwschuur tot kantoorruimte met stalling op het perceel Welbergsedijk 81, 4651 TD te Steenbergen. Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK16005568.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.