Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning de Tweede Kruisweg 2a te Dinteloord

Op 23 december 2016 hebben wij een aanvraag om een omgevingsvergunning activiteit ‘bouwen’ ontvangen voor oprichten van een bewaarplaats (bedrijfsloods) op het perceel gelegen aan de Tweede Kruisweg 2a, 4671 PG te Dinteloord. Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK16005603.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.