Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning de Schoolstraat 2 te Nieuw-Vossemeer.

Op 11 november 2016 hebben wij een aanvraag om een omgevingsvergunning activiteit ‘bouwen’ ontvangen voor het wijzigen van de entree van de spar op het perceel gelegen aan de Schoolstraat 2, 4681 BK te Nieuw-Vossemeer.

Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK16005045.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.