Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning De Roterij 17 te Dinteloord

Op 27 september 2017 hebben wij een aanvraag van een omgevingsvergunning activiteit ‘uitrit aanleggen of veranderen’ ontvangen voor het verbreden bestaande uitrit en aanleggen van uitrit, gelegen aan De Roterij 17, 4671 KJ te Dinteloord.  Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK17004255.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.