Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning de Princebosseweg 1 te Kruisland

Op 24 november 2016 hebben wij een aanvraag om een omgevingsvergunning activiteit ‘bouwen’ ontvangen voor het vestigen van een dierenpension op het perceel gelegen aan de Princebosseweg 1, 4756 SR te Kruisland.

Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK16005214.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.