Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning De Mudde 10 te Steenbergen

Op 20 maart 2016 hebben wij een aanvraag om een omgevingsvergunning activiteit ‘bouwen’ ontvangen voor het plaatsen van een carport op het perceel gelegen aan De Mudde, 4651 GW te Steenbergen.

Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK16001256.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.