Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning de Ligneweg ong te Steenbergen

Op 13 december 2016 hebben wij een aanvraag om een omgevingsvergunning activiteit ‘kappen’ ontvangen voor het kappen van 22 populieren op het perceel gelegen aan de Ligneweg ong, kadastraal bekend Y 1983 te Steenbergen . Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK16005543.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.