Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning De Landerije ong. te Steenbergen

Op 10 juni 2016 hebben wij een aanvraag om een omgevingsvergunning activiteiten‘bouwen’  en ‘uitrit aanleggen of veranderen’ ontvangen voor het bouwen van een woning  op het perceel gelegen aan De Landerije ong. te Steenbergen

Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK16002736.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.