Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning De Landerije 37 te Steenbergen

Op 1 juni 2016 hebben wij een aanvraag om een omgevingsvergunning activiteit ‘bouwen’ ontvangen voor het tijdelijk plaatsen van een woonunit op het perceel gelegen aan De Landerije 37, 4651 XE te Steenbergen

Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK16002512.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.