Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning De Landerije 30 te Steenbergen

Op 7 maart 2016 hebben wij een aanvraag om een omgevingsvergunning activiteit bouwen ontvangen voor het tijdelijk plaatsen van een woonunit op het perceel gelegen aan De Landerije 30, 4651 XB te Steenbergen.

Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK16001025.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.