Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning De Landerije 1 te Steenbergen

Op 23 december 2016 hebben wij een aanvraag om een omgevingsvergunning activiteiten ‘bouwen’  en ‘uitrit aanleggen of veranderen’ ontvangen voor het vergroten van een garage op het perceel gelegen aan De Landerije 1, 4651 XE te Steenbergen. Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK16005601.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.