Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning de Kruislandsedijk ong te Steenbergen

Op 6 december 2016 hebben wij een aanvraag om een omgevingsvergunning activiteit ‘kappen’ ontvangen voor kappen van een boom op het perceel gelegen aan de Kruislandsedijk ong. kadastraal bekend Z 156, te Steenbergen.

Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK16005338.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.