Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning de Kruislandsedijk 28 te Steenbergen

Op 21 november 2016 hebben wij een aanvraag om een omgevingsvergunning activiteit ‘bouwen’ ontvangen voor het bouwen van een opslagloods op het perceel gelegen aan de Kruislandsedijk 28, 4651 RD te Steenbergen Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK16005168.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.